Reload this Page | | |
Results 1 to 5 of 5
 1. #1
  Nụ tầm xuân
  Join Date
  14-06-2005
  Posts
  333

  Default Bảng giá các loại điện thoại chính hãng

  Nokia
  Cấu hình Giá


  Nokia 1100 (CH) 1 máy, 1 pin, 1 sạc, sách hướng dẫn, thẻ bảo hành Nokia Pass 880.000

  Nokia 1110 (CH) 1 máy, 1 pin, 1 sạc, thẻ bảo hành, sách hướng dẫn 1.099.000

  Nokia 1600 (CH) 1 máy, 1 pin, 1 sạc, thẻ bảo hành, sách hướng dẫn 1.370.000

  Nokia 2300 (CH) 1 máy, 1 pin, 1 sạc, 1 tai nghe FM, sách hướng dẫn, thẻ bảo hành Nokia Pass 1.220.000

  Nokia 2600 (CH) 1 máy, 1 pin, 1 sạc, sách hướng dẫn, thẻ bảo hành Nokia Pass 1.270.000

  Nokia 3120 (CH) 1 máy, 1 pin, 1 sạc, sách hướng dẫn, thẻ bảo hành Nokia Pass 1.599.000

  Nokia 3230 (CH) 1 máy, 1 pin, 1 sạc, tai nghe, thẻ RS-MMC 32MB, sách hướng dẫn, PBH Nokia Pass 4.490.000

  Nokia 6020 (CH) 1 máy, 1 pin, 1 sạc, 1 tai nghe, sách hướng dẫn, thẻ bảo hành Nokia Pass 2.460.000

  Nokia 6030 (CH) 1 máy, 1 pin, 1 sạc, 1 tai nghe, sách hướng dẫn, thẻ bảo hành Nokia Pass 1.850.000

  Nokia 6060 (CH) 1 máy, 1 pin, 1 sạc, sách hướng dẫn, thẻ bảo hành 2.160.000

  Nokia 6101 (CH) 1 máy, 1 pin, 1 sạc, tai nghe FM, sách hướng dẫn, thẻ bảo hành Nokia Pass 3.170.000

  Nokia 6111 (CH) 1 máy, 1 pin, 1 sạc, 1 tai nghe, thẻ bảo hành, sách hướng dẫn 4.899.000

  Nokia 6170 (CH) 1 máy, 1 pin, 1 sạc, tai nghe, sách hướng dẫn, thẻ bảo hành Nokia Pass 3.499.000

  Nokia 6230i (CH) 1 máy, 1 pin, 1 sạc, tai nghe FM, thẻ nhớ 64M, sách hướng dẫn, thẻ bảo hành Nokia Pass 4.580.000

  Nokia 6260 (CH) 1 máy, 1 pin, 1 sạc, tai nghe FM, thẻ nhớ 32M, sách hướng dẫn, thẻ bảo hành Nokia Pass 4.599.000

  Nokia 6600 Black (CH) 1 máy, 1 pin, 1 sạc, tai nghe, thẻ nhớ 64M, sách hướng dẫn, thẻ bảo hành Nokia Pass 3.660.000

  Nokia 6610i (CH) 1 máy, 1 pin, 1 sạc, 1 tai nghe FM, sách hướng dẫn, thẻ bảo hành Nokia Pass 2.340.000

  Nokia 6670 (CH) 1 máy, 1 pin, 1 sạc, tai nghe, RS-MMC 64MB, Data Cable DKU2, dây đeo, sách hướng dẫn, PBH Nokia Pass 4.699.000

  Nokia 6680 (CH) 1 máy, 1 pin, 1 sạc, tai nghe, Thẻ RS-MMC 64M, Cable, CD-ROM, sách hướng dẫn, PBH Nokia Pass 6.299.000

  Nokia 6681 (CH) 1 máy, 1 pin, 1 sạc, tai nghe, Thẻ 64M, Cable, CD-ROM, sách hướng dẫn, PBH Nokia Pass 5.799.000

  Nokia 7260 (CH) 1 máy, 1 pin, 1 sạc, dây đeo, tai nghe, sách hướng dẫn, PBH Nokia Pass 3.370.000

  Nokia 7270 Black (CH) 1 máy, 1 pin, 1 sạc, dây đeo, tai nghe, 2 mặt vải nhung, sách hướng dẫn, PBH Nokia Pass 4.499.000

  Nokia 7360 (CH) 1 máy, 1 Pin, 1 Sạc, 1 bao da, 1 Tai nghe, 1 dây đeo, Sách hướng dẫn, PBH 3.999.000

  Nokia 7370 (CH) 1 máy, 1 pin, 1 sạc, 1 tai nghe, túi vải thời trang, thẻ bảo hành, sách hướng dẫn 5.699.000

  Nokia 7380 (CH) Cập nhật khi có hàng tại MAI NGUYÊN 8.650.000

  Nokia 7610 (CH) 1 máy, 1 pin, 1 sạc, tai nghe, RS-MMC 64MB, Data Cable DKU2, dây đeo 7610, sách hướng dẫn, PBH Nokia Pass 4.820.000

  Nokia 8800 (CH) 1 máy, 2 pin, 1 sạc nhanh, 1 sạc bàn, 1 tai nghe, 1 túi nhung, CD-ROM, Catolog Tiếng Việt, thẻ bảo hành Nokia Pass 13.799.000

  Nokia 9500 (CH) 1 máy, 1 pin, 1 sạc nhanh, 1 sạc bàn, 1 tai nghe, thẻ MMC 128M, DKU2 Cable, CD-ROM, sách hướng dẫn, thẻ bảo hành Nokia Pass 12.899.000

  Nokia N-Gage QD (CH) 1 máy, 1 pin, 1 sạc, 1 thẻ game, dây đeo, sách hướng dẫn, thẻ bảo hành Nokia Pass 2.940.000

  Nokia N70 (CH) 1 máy, 1 pin, 1 sạc, 1 tai nghe, 1 cable, CD-ROM, thẻ bảo hành, sách hướng dẫn 8.399.000

  Nokia N90 (CH) 1 máy, 1 pin, 1 sạc, 1 thẻ nhớ 128M, 1 tai nghe, 1 dây đeo, vải lau màn hình, Cable, CD-ROM, PBH, sách hướng dẫn 10.970.000


  Samsung
  Cấu hình Giá


  Samsung C120 (CH) 1 máy, 1 pin, 1 sạc, thẻ bảo hành, sách hướng dẫn 1.340.000

  Samsung D500 (CH) 1 máy, 1 pin, 1 sạc, 1 tai nghe, dây đeo, 1 loa ngoài, PBH, sách hướng dẫn 5.299.000

  Samsung D510 (CH) 1 máy, 1 pin, 1 sạc, 1 tai nghe, thẻ nhớ 64MB, PBH, sách hướng dẫn... 5.499.000

  Samsung D600 (CH) 1 máy, 1 pin, 1 sạc, tai nghe, jack cắm tivi, PBH, sách hướng dẫn 6.970.000

  Samsung E310 (CH) 1 máy, 1 pin, 1 sạc, PBH, sách hướng dẫn 3.199.000

  Samsung E330 (CH) 1 máy, 1 pin, 1 sạc, dây đeo, PBH, sách hướng dẫn 2.899.000

  Samsung E350 (CH) 1 máy, 1 pin, 1 sạc, 1 tai nghe, sách hướng dẫn, phiếu BH 3.460.000

  Samsung E360 (CH) 1 máy, 1 pin, 1 sạc, 1 tai nghe, thẻ bảo hành, sách hướng dẫn 3.760.000

  Samsung E530 (CH) 1 máy, 1 pin, 1 sạc, tai nghe, dây đeo, túi màu theo máy, PBH, sách hướng dẫn 4.750.000

  Samsung E610 (CH) 1 máy, 2 pin, 2 sạc, 1 tai nghe, 1 dây đeo, PBH, sách hướng dẫn 4.299.000

  Samsung E630 (CH) 1 máy, 1 pin, 1 sạc, dây đeo, 1 loa ngoài, PBH, sách hướng dẫn 3.499.000

  Samsung E630 Red (CH) 1 máy, 1 pin, 1 sạc, tai nghe, 1 loa ngoài, PBH, sách hướng dẫn 3.299.000

  Samsung E640 (CH) 1 máy, 1 pin, 1 sạc, tai nghe, PBH, sách hướng dẫn 4.450.000

  Samsung E700 (CH) 1 máy, 1 pin, 1 sạc, tai nghe, dây đeo, PBH, sách hướng dẫn 3.850.000

  Samsung E720 (CH) 1 máy, 1 pin, 1 sạc, 1 tai nghe, 1 dây đeo, PBH, sách hướng dẫn 5.199.000

  Samsung E730 (CH) 1 máy, 1 pin, 1 sạc, 1 tai nghe, 1 dây đeo, PBH, sách hướng dẫn 4.499.000

  Samsung E760 (CH) 1 máy, 1 pin, 1 sạc, 1 tai nghe, thẻ bảo hành, sách hướng dẫn 5.230.000

  Samsung E770 (CH) 1 máy, 1 pin, 1 sạc, 1 tai nghe, thẻ nhớ 128MB, PBH, sách hướng dẫn... 5.580.000

  Samsung E810 (CH) 1 máy, 1 pin, 1 sạc, 1 tai nghe, 1 dây đeo, PBH, sách hướng dẫn 4.050.000

  Samsung S500 (CH) 1 máy, 2 pin, 2 sạc, tai nghe, dây đeo, PBH, sách hướng dẫn 2.299.000

  Samsung X120 (CH) 1 máy, 1 pin, 1 sạc, PBH, sách hướng dẫn 1.999.000

  Samsung X200 (CH) 1 máy, 1 pin, 1 sạc, thẻ bảo hành, sách hướng dẫn 2.340.000

  Samsung X430 (CH) 1 máy, 1 pin, 1 sạc, tai nghe, dây đeo, PBH, sách hướng dẫn 1.999.000

  Samsung X460 (CH) 1 máy, 1 pin, 1 sạc, dây đeo, PBH, sách hướng dẫn 2.299.000

  Samsung X480 (CH) 1 máy, 1 pin, 1 sạc, tai nghe, PBH, sách hướng dẫn 2.099.000

  Samsung X610 (CH) 1 máy, 1 pin, 1 sạc, 1 tai nghe, PBH, sách hướng dẫn 2.950.000

  Samsung X620 (CH) 1 máy, 1 pin, 1 sạc, 1 tai nghe, thẻ bảo hành, sách hướng dẫn 2.340.000

  Samsung X640 (CH) 1 máy, 1 pin, 1 sạc, PBH, sách hướng dẫn 2.480.000

  Samsung X660 (CH) 1 máy, 1 pin, 1 sạc, 1 tai nghe, thẻ bảo hành, sách hướng dẫn 2.899.000

  Samsung X700 (CH) 1 máy, 1 pin, 1 sạc, 1 tai nghe, 1 cable, CD-ROM, thẻ bảo hành, sách hướng dẫn 4.650.000


  Sony Ericsson
  Cấu hình Giá


  Sony Ericsson J210i (CH) 1 máy, 1 pin, 1 sạc, thẻ bảo hành, sách hướng dẫn 1.460.000

  Sony Ericsson K300i (CH) 1 máy, 1 pin, 1 sạc, 1 dây đeo, user guide 2.340.000

  Sony Ericsson K508i (CH) 1 máy, 1 pin, 1 sạc, 1 dây đeo, sách hướng dẫn 3.170.000

  Sony Ericsson K700i (CH) 1 máy, 1 pin, 1 sạc, 1 tai nghe, 1 dây đeo, sách hướng dẫn 3.590.000

  Sony Ericsson K750i (CH) 1 pin, 1 sạc, thẻ 64M, tai nghe, Cable, CD-ROM, User Guide 6.499.000

  Sony Ericsson P910i (CH) 1 máy, 1 pin, 1 sạc nhanh, 2 bút, thẻ nhớ 32M, 1 sạc bàn + data cable, 1 tai nghe, dây đeo, CD-ROM, User Guide... 9.350.000

  Sony Ericsson S700i (CH) 1 máy, 1 pin, 1 sạc, 1 tai nghe, dây đeo, thẻ 32MB, sách hướng dẫn 6.499.000

  Sony Ericsson T290i (CH) 1 máy, 1 pin, 1 sạc, user guide 1.099.000

  Sony Ericsson T630 (CH) 1 máy, 1 pin, 1 sạc, CD-ROM, dây đeo, sách hướng dẫn 2.899.000

  Sony Ericsson W550i (CH) 1 máy, 1 pin, 1 sạc, 1 tai nghe, 1 bộ vỏ màu đỏ, thẻ bảo hành, sách hướng dẫn 6.190.000

  Sony Ericsson W800i (CH) 1 pin, 1 sạc, 1 tai nghe, dây đeo, Cable, CD-ROM, thẻ nhớ 512MB 7.799.000

  Sony Ericsson Z300i (CH) 1 máy, 1 pin, 1 sạc, 1 nắp màu, thẻ bảo hành, sách hướng dẫn 1.950.000

  Sony Ericsson Z520i (CH) 1 máy, 1 pin, 1 sạc, thẻ bảo hành, sách hướng dẫn 3.869.000


  Motorola
  Cấu hình Giá


  Motorola C113 (CH) 1 máy, 1 pin, 1 sạc, PBH, sách hướng dẫn 769.000

  Motorola C117 (CH) 1 máy, 1 pin, 1 sạc, PBH, sách hướng dẫn 760.000

  Motorola C118 (CH) 1 máy, 1 pin, 1 sạc, thẻ bảo hành, sách hướng dẫn 890.000

  Motorola C139 (CH) 1 máy, 1 pin, 1 sạc, thẻ bảo hành, sách hướng dẫn 1.129.000

  Motorola C157 (CH) 1 máy, 1 pin, 1 sạc, PBH, sách hướng dẫn 980.000

  Motorola C168 (CH) 1 máy, 1 pin, 1 sạc, 1 tai nghe, thẻ bảo hành, sách hướng dẫn 1.399.000

  Motorola C257 (CH) 1 máy, 1 pin, 1 sạc, thẻ bảo hành, sách hướng dẫn 1.770.000

  Motorola C261 (CH) 1 máy, 1 pin, 1 sạc, 1 Cable, CD-ROM, thẻ bảo hành, sách hướng dẫn 2.199.000

  Motorola C390 (CH) 1 máy, 1 pin, 1 sạc, 1 tai nghe bluetooth, thẻ bảo hành, sách hướng dẫn 1.899.000

  Motorola E398 Hijacked by MTV (CH) 1 máy, 1 pin, 1 sạc, tai nghe, thẻ nhớ 64 MB + Adaptor, Cable, CD-ROM, PBH, sách hướng dẫn 3.299.000

  Motorola L6 (CH) 1 máy, 1 pin, 1 sạc, 1 tai nghe, thẻ bảo hành, sách hướng dẫn 2.920.000

  Motorola MPx220 (CH) 1 máy, 1 pin, 1 sạc, thẻ nhớ 128MB, 1 tai nghe, Cable, CD-ROM, PBH, sách hướng dẫn 6.499.000

  Motorola PEBL U6 (CH) 1 máy, 1 pin, 1 sạc, 1 tai nghe, 1 Cable, CD-ROM, thẻ bảo hành, sách hướng dẫn 4.650.000

  Motorola RAZR V3 Black (CH) 1 máy, 1 pin, 1 sạc, 1 tai nghe, CD, Cable, bao da, móc đeo bao da, dây đeo, đầu nối mini USB, PBH, sách hướng dẫn 4.150.000

  Motorola RAZR V3 Cosmic Blue (CH) 1 máy, 1 pin, 1 sạc, PBH, sách hướng dẫn 4.040.000

  Motorola RAZR V3 Pink (CH) 1 máy, 1 pin, 1 sạc, CD-ROM, Cable, bao da hồng, PBH, sách hướng dẫn 5.090.000

  Motorola RAZR V3i (CH) 1 máy, 1 pin, 1 sạc, 1 cable USB, 1 dây đeo, 2 CD-ROM, tai nghe, bao da, thẻ nhớ 256MB, Sách hướng dẫn, PBH 5.699.000

  Motorola SLVR L7 (CH) 1 máy, 1 pin, 1 sạc, 1 cáp USB, dây đeo, 1 CD-ROM, tai nghe, thẻ nhớ 128M, Sách hướng dẫn, PBH 4.650.000

  Motorola V171 (CH) 1 máy, 1 pin, 1 sạc, PBH, sách hướng dẫn 1.470.000

  Motorola V360 (CH) 1 máy, 1 pin, 1 sạc, 1 tai nghe, 1 thẻ nhớ 64MB, Data Cable, CD-ROM, thẻ bảo hành, sách hướng dẫn 3.799.000


  Siemens
  Cấu hình Giá


  Siemens A75 (CH) 1 máy, 1 pin, 1 sạc, PBH, sách hướng dẫn 1.399.000

  Siemens AX72 (CH) 1 máy, 1 pin, 1 sạc, thẻ bảo hành, sách hướng dẫn 1.590.000

  Siemens C72 (CH) 1 máy, 1 pin, 1 sạc, thẻ bảo hành, sách hướng dẫn 1.899.000

  Siemens C75 (CH) 1 máy, 1 pin, 1 sạc, PBH, sách hướng dẫn 2.390.000

  Siemens CF110 (CH) 1 máy, 1 pin, 1 sạc, thẻ bảo hành, sách hướng dẫn 2.399.000

  Siemens CF62R (CH) 1 máy, 1 pin, 1 sạc, PBH, sách hướng dẫn 1.780.000

  Siemens CF75 (CH) 1 máy, 1 pin, 1 sạc, PBH, sách hướng dẫn 2.599.000

  Siemens CT65 (CH) 1 máy, 1 pin, 1 sạc, PBH, sách hướng dẫn 1.999.000

  Siemens CX70 (CH) 1 máy, 1 pin, 1 sạc, PBH, sách hướng dẫn 2.850.000

  Siemens M65R (CH) 1 máy, 1 pin, 1 sạc, bộ phụ kiện chống nước, bụi, PBH, sách hướng dẫn 3.199.000

  Siemens M75 (CH) 1 máy, 1 pin, 1 sạc, thẻ nhớ 32 MB, 1 tai nghe, PBH, sách hướng dẫn 5.350.000

  Siemens ME75 (CH) 1 máy, 1 pin, 1 sạc, thẻ bảo hành, sách hướng dẫn 2.950.000

  Siemens S65 (CH) 1 máy, 1 pin, 1 sạc, thẻ nhớ 32M, PBH, Sách hướng dẫn 3.899.000


  Panasonic
  Cấu hình Giá


  Panasonic A210 (CH) 1 máy, 1 pin, 1 sạc, PBH, sách hướng dẫn 1.450.000

  Panasonic SC3 (CH) 1 máy,1 pin, 1 sạc, PBH, sách hướng dẫn 2.199.000

  Panasonic VS2 (CH) 1 máy, 1 pin, 1 sạc, tai nghe, cable, CD-ROM, PBH, sách hướng dẫn 3.899.000

  Panasonic VS3 (CH) 1 máy, 1 pin, 1 sạc, tai nghe, cable, CD-ROM, PBH, sách hướng dẫn 4.199.000

  Panasonic VS6 (CH) 1 máy, 1 pin, 1 sạc, 1 tai nghe, thẻ bảo hành, sách hướng dẫn 5.299.000

  Panasonic VS7 (CH) 1 máy, 1 pin, 1 sạc, 1 tai nghe, thẻ bảo hành, sách hướng dẫn 5.699.000

  Panasonic X300 (CH) 1 máy, 1 pin, 1 sạc, CD-ROm, PBH, sách hướng dẫn 2.599.000

  Panasonic X500 (CH) 1 máy,1 pin, 1 sạc, CD-ROm, PBH, sách hướng dẫn 2.799.000

  Panasonic X700 (CH) 1 máy, 1 pin, 1 sạc, 1 tai nghe, thẻ 16M 3.799.000

  Panasonic X800 (CH) 1 máy, 1 pin, 1 sạc, 1 tai nghe, 1 mặt trước, thẻ 16M, PBH, sách hướng dẫn 5.570.000


  LG
  Cấu hình Giá


  LG B2000 (CH) 1 máy, 1 pin, 1 sạc, 1 tai nghe, 1 dây đeo, PBH, sách hướng dẫn 1.650.000

  LG B2150 (CH) 1 máy, 1 pin, 1 sạc, 1 tai nghe, dây đeo, thẻ bảo hành, sách hướng dẫn 2.440.000

  LG C1100 (CH) 1 thân máy, 1 pin, 1 sạc, 1 tai nghe, 1 Cable, 1 CD, 1 dây đeo, PBH, sách hướng dẫn 1.850.000

  LG C1150 (CH) 1 máy, 1 pin, 1 sạc, 1 tai nghe, dây đeo, Cable + CD-ROM, thẻ bảo hành, sách hướng dẫn 2.040.000

  LG C3300 (CH) 1 máy, 1 pin, 1 sạc, 1 tai nghe, dây đeo, Cable, CD, PBH, sách hướng dẫn 2.740.000

  LG F1200 (CH) 1 máy, 1 pin, 1 sạc, 1 tai nghe, Cable, CD-ROM, PBH, sách hướng dẫn 4.699.000

  LG F2100 (CH) 1 máy, 1 pin, 1 sạc, 1 tai nghe, 1 Cable, 1 CD, sách hướng dẫn, PBH 2.590.000

  LG F2300 (CH) 1 máy, 1 pin, 1 sạc, 1 tai nghe, 1 dây đeo, PBH, sách hướng dẫn 3.270.000

  LG G1600 (CH) 1 máy, 1 pin, 1 sạc, tai nghe, dây đeo, PBH, sách hướng dẫn 1.790.000

  LG G262 (CH) 1 máy, 1 pin, 1 sạc, 1 tai nghe, 1 thẻ nhớ 64M, 1 dây đeo, CD-ROM, PBH, sách hướng dẫn 5.290.000

  LG L1100 (CH) 1 máy, 1 pin, 1 sạc, Cable, CD-ROM, tai nghe, dây đeo, sách hướng dẫn 2.990.000

  LG P7200 (CH) 1 máy, 1 Pin, 1 Sạc, 1 thẻ nhớ 128MB, 1 CD, 1 cáp, 1 Tai nghe, dây đeo, Sách hướng dẫn, PBH 7.099.000

  LG S5000 (CH) 1 máy, 1 Pin, 1 Sạc, 1 CD, 1 cáp, 1 Tai nghe, dây đeo, Sách hướng dẫn, PBH 3.999.000

  LG S5200 (CH) 1 máy, 1 Pin, 1 Sạc, 1 CD, 1 cáp, 1 Tai nghe, dây đeo, Sách hướng dẫn, PBH 4.499.000


  Neonode
  Cấu hình Giá


  Neonode N1m (CH) 1 Sạc và đấu nối, 1 Pin trong máy, thẻ nhớ 64M, 1 Dây Cáp, 1 CD, 1 tai nghe, 1 sách hướng dẩn bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài. 9.299.000


  Philips
  Cấu hình Giá


  Philips 162 (CH) 1 máy, 1 pin, 1 sạc, thẻ bảo hành, sách hướng dẫn 1.599.000

  Philips 535 (CH) 1 máy, 1 pin, 1 sạc, 1 tai nghe, thẻ bảo hành, sách hướng dẫn 2.850.000

  Philips 639 (CH) 1 máy, 1 pin, 1 sạc, 1 tai nghe, thẻ bảo hành, sách hướng dẫn 2.550.000

  Philips 755 (CH) 1 máy, 1 pin, 1 sạc, 1 tai nghe, 2 bút, thẻ bảo hành, sách hướng dẫn 3.940.000

  Philips Xenium 9@9c (CH) 1 máy, 1 pin, 1 sạc, 1 tai nghe, CD-ROM, thẻ bảo hành, sách hướng dẫn 3.799.000


  palmOne
  Cấu hình Giá


  palmOne Treo 650 (CH) 1 máy, 1 pin, 1 sạc, tai nghe, PBH, sách hướng dẫn 10.799.000


  O2
  Cấu hình Giá


  O2 XDA Atom (CH) 1 máy, 1 pin, 1 sạc, 1 tai nghe, 1 cable USB, CD-ROM, thẻ bảo hành, sách hướng dẫn 14.295.000

  O2 XDA IIi (CH) 1 máy, pin, 1 sạc, 1 tai nghe, 2 bút, Bao da, Cable, CD-ROM, sách hướng dẫn, PBH 14.499.000

  O2 XDA IIs (CH) 1 máy, 1 pin, 1 sạc, 1 tai nghe, 2 bút, Bao da, Cable, CD-ROM, sách hướng dẫn, PBH 14.499.000

  O2 Xphone IIm (CH) 1 máy, 1 pin, 1 sạc, Cable, CD-ROM, tai nghe, sách hướng dẫn, PBH 6.799.000


  V.Fone
  Cấu hình Giá


  V.Fone C180 (CH) 1 máy, 1 pin, 1 sạc, 1 tai nghe, sách hướng dẫn 2.470.000

  V.Fone C270 (CH) 1 máy, 1 pin, 1 sạc, 1 tai nghe, PBH, sách hướng dẫn 2.599.000

  V.Fone C900 (CH) 1 máy, 1 pin, 1 sạc, 1 tai nghe, PBH, sách hướng dẫn 2.599.000

  V.Fone CM450 (CH) 1 máy, 2 pin, 1 sạc, 1 Cable, CD-ROM, tai nghe, PBH, sách hướng dẫn 3.890.000

  V.Fone MP100 (CH) 1 máy, 1 pin, 1 sạc, 1 tai nghe, PBH, sách hướng dẫn 2.899.000

  V.Fone V-88 (CH) 1 máy, 2 pin, 2 sạc, tai nghe, PBH, sách hướng dẫn 2.080.000

  V.Fone V4U (CH) 1 máy, 1 pin, 1 sạc, tai nghe, dây đeo, Cable, CD-ROM, PBH, sách hướng dẫn 2.860.000

  V.Fone V90 (CH) 1 máy, 1 pin, 1 sạc, 1 tai nghe, PBH, sách hướng dẫn 1.870.000


  Fujifilm
  Cấu hình Giá


  Máy in ảnh Fujifilm từ ĐTDĐ MP-100 (CH) 1 máy, 2 pin, 1 lốc giấy 10 tấm 2.880.000


  Lenovo
  Cấu hình Giá


  Lenovo E700 (CH) 1 máy, 1 pin, 1 sạc, tai nghe, Cable, CD-ROM, PBH, sách hướng dẫn 1.990.000

  Lenovo ET960 (CH) 1 thân máy, 2 pin, 1 sạc nhanh, 1 sạc bàn, 1 tai nghe, 1 bút, 1 bao da, 1 Cable USB + đầu nối, CD-ROM, miếng dán màn hình, vải lau màn hình, User Guide, PBH 7.050.000

  Lenovo G620C (CH) 1 máy, 1 pin, 1 sạc, PBH, sách hướng dẫn 1.250.000

  Lenovo I660 (CH) 1 máy, 1 pin, 1 sạc, Cable, CD-ROM, PBH, sách hướng dẫn 2.130.000

  Lenovo V850 (CH) 1 máy, 2 pin, 2 sạc, Cable, CD-ROM, Tai nghe, PBH, sách hướng dẫn 3.050.000


  Pantech
  Cấu hình Giá


  Pantech GB300L (CH) 1 máy, 1 pin, 1 sạc, 1 tai nghe, PBH, sách hướng dẫn 1.460.000

  Pantech PG3000 (CH) 1 máy, 2 pin, 1 sạc, 1 tai nghe, thẻ bảo hành, sách hướng dẫn 2.799.000

  Pantech PG3200 (CH) 1 máy, 1 pin, 1 sạc, 1 tai nghe, PBH, sách hướng dẫn 3.499.000


  Ghi chú:
  CH: Hàng Chính Hãng, bảo hành 12 tháng, có thẻ chứng nhận
  TV: Tiếng Việt, BD: Bao da, TN: Tai nghe, DĐ: Dây đeo, TNDĐ: Tai nghe & Dây đeo

 2. #2
  Hạt giống đỏ
  Join Date
  29-12-2004
  Posts
  6

  Default Re: Bảng giá các loại điện thoại chính hãng

  Cái này quảng cáo cho tiên dd nào vậy ta?

 3. #3
  Nụ tầm xuân
  Join Date
  14-06-2005
  Posts
  333

  Default Re: Bảng giá các loại điện thoại chính hãng

  trời ơi oan cho leloi quá, leloi chỉ đưa bảng giá kham khảo để các bạn biết thôi chứ có quảng cáo cho tiệm nào đâu

 4. #4
  Hạt giống đỏ
  Join Date
  29-12-2004
  Posts
  6

  Default Re: Bảng giá các loại điện thoại chính hãng

  giá cả đt thì nhiều chỗ đăng rồi, còn đăng lại trong đây làm chi cho nó rườm rà và lãng nhách.
  Ai mmuo61n tham khảo giá dđ thì vô thegioididong.com; axmobile.com; muabandtdd.com; raovat.net..... rất nhiều

 5. #5
  Nụ tầm xuân
  Join Date
  14-06-2005
  Posts
  333

  Default Sorry

  ok nói như bạn thì mình ko có đăng nữa, ai muốn tìm hiểu kham khảo giá thì vào mấy trang web đó hé.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •  
All times are GMT +7. The time now is 09:17 PM.